Журнали партнери

Логотип заголовку сторінки

«Східно-Європейський журнал передових технологій»
ISSN 1729-4061 (Online), ISSN 1729-3774 (Print)

Сайт журналу: http://journals.uran.ua/eejet
Входить до переліку фахових видань України з технічних наук

Періодичність виходу: 6 разів на рік
Мова публікацій: англійська
Індексується Scopus та іншими світовими наукометричними базами даних і системами

Логотип заголовку сторінки

«Технологічний аудит та резерви виробництва»
ISSN 2226-3780 (Print), ISSN 2312-8372 (Online)

Сайт журналу: http://journals.uran.ua/tarp
Входить до переліку фахових видань України з технічних та економіних наук

Періодичність виходу: 6 разів на рік
Мова публікацій: англійська
Індексується ERIH PLUSEBSCO та іншими наукометричними базами даних і системами.

   
Логотип заголовку сторінки

«ScienceRise: Medical Science»
ISSN 2519-4798 (Online), ISSN 2519-478X (Print)

Сайт журналу:http://journals.uran.ua/sr_med 
Входить до переліку фахових видань України з медичних наук
Періодичність виходу: 6 разів на рік
Мови публікацій: українська, російська, англійська, польська, французька, німецька
Індексується CrossRef та іншими світовими наукометричними базами даних і системами.

   
Обкладинка

«ScienceRise: Pedagogical Education»
ISSN 2519-4984 (Online), ISSN 2519-4976 (Print)

Сайт журналу: http://journals.uran.ua/sr_edu 
Входить до переліку фахових видань України з педагогічних наук
Періодичність виходу: 6 разів на рік
Мови публікацій: українська, російська, англійська, польська, французька, німецька
Індексується CrossRef та іншими світовими наукометричними базами даних і системами.

   
Логотип заголовку сторінки

«ScienceRise: Pharmaceutical Science»
ISSN 2519-4852 (Online), ISSN 2519-4844 (Print)

Сайт журналу: http://journals.uran.ua/sr_pharm
Входить до переліку фахових видань України з фармацевтичних наук

Періодичність виходу: 6 разів на рік
Мови публікацій: англійська
Індексується CrossRef та іншими світовими наукометричними базами даних і системами.

   
Логотип заголовку сторінки

«ScienceRise: Biological Science»
ISSN 2519-8025 (Online), ISSN 2519-8017 (Print)

Сайт журналу:  http://journals.uran.ua/sr_bio 
Входить до переліку фахових видань України з біологічних наук
Періодичність виходу: 6 разів на рік
Мови публікацій: українська, російська, англійська, польська, французька, німецька
Індексується CrossRef та іншими світовими наукометричними базами даних і системами.

   
Логотип заголовку сторінки

«ScienceRise: Juridical Science»
ISSN (Print) 2523-4145; ISSN (Online) 2523-4153
Сайт журналу: http://journals.uran.ua/sr_law
Входить до переліку фахових видань України з юридичних наук.
Періодичність виходу: 4 рази на рік
Мови публікацій: українська, російська, англійська, польська, французька, німецька
Індексується CrossRef та іншими світовими наукометричними базами даних і системами.

© 2019 ПП "Технологічний Центр"

ISSN 2313-8416 (Online)
ISSN 2313-6286 (Print)

© 2019 ПП "Технологічний Центр"

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)

Press enter to search