Міжнародна індексація журналу

CrossRef – це об'єднання наукових видавництв, яке розвиває загальну інфраструктуру для підтримки більш ефективних наукових комунікацій. Система цитування CrossRef сьогодні охоплює понад 68 мільйонів журнальних статей та інших елементів контенту (книги, дисертації, технічні звіти тощо) з тисяч наукових та професійних видавців по всьому світу (посилання)
Google Scholar (Google Академія) – вільна доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Індекс Google Scholar включає в себе більшість рецензованих журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв (посилання)
РІНЦ (Росія) – міжнародна бібліографічна база даних наукових публікацій вчених. Для отримання даних про публікації та цитованості статей на основі бази даних РІНЦ використовується аналітичний інструментарій ScienceIndex (посилання)
WorldCat – найбільша у світі бібліографічна база даних, яка налічує понад 240 млн. записів всіх видів творів на 470 мовах світу. База створюється спільними зусиллями більш ніж 72 тис. бібліотек з 170 країн світу в рамках організації Online Computer Library Center (посилання)
Directory of Open Access Journals (DOAJ) – це директорія, що пропонує вільний (безкоштовний) доступ до понад 1500 наукових та академічних журналів в електронному форматі по всіх напрямах. Мета директорії полягає в просуванні та популяризації стрімко зростаючої кількості наукових журналів, доступних безкоштовно через Інтернет, а також у підвищенні ролі міжнародного руху "Журнали у відкритому доступі" (Open Access Journals) і полегшенні доступу до вільних електронних наукових і дослідницьких журналів (посилання)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE) – пошукова служба (Німеччина), яка є одним з потужних постачальників актуальних даних про наукові публікації європейських вчених. Більш детально з публікаціями можна ознайомитися тут (посилання)
ResearchBib – міжнародна мультидисциплінарна база даних наукових журналів, що включає в себе описи журналів більш ніж 5400 видавців (посилання)
CiteFactor – це сервіс, який надає доступ журналам, які контролюють якість публікацій з відкритим доступом. Каталог, індексуючи журнали, прагне бути всеосяжним і охоплювати всі наукові та академічні журнали відкритого доступу, які використовують відповідні системи контролю якості (посилання)
Open Academic Journals Index (OAJI) – є повнотекстової базою даних наукових журналів відкритого доступу. Засновник International Network Center for Fundamental and Applied Research (Росія). Мета даної бази полягає в складанні міжнародної платформи для індексації у відкритому доступі наукових журналів. У короткостроковій перспективі, розглядається розрахунку імпакт-фактору журналу (посилання)
Ulrich's Periodicals Directory – передплатний каталог американського видавництва Bowker, є найбільшою БД, яка описує світовий потік періодичних видань по всім тематичним напрямкам (посилання)
Scientific Indexing Services (SIS) – фокусується на цитуванні, індексації, аналізі цитованості, і підтримує бази даних, що охоплюють тисячі наукових журналів. SIS забезпечує кількісну та якісну оцінку рейтингу, а також категоризацію журналів для академічного аналізу та передового досвіду. Цей фактор використовується для оцінювання престижу журналів (посилання)
Sherpa/Romeo – база, в якій зібрана інформація про етику публікації та політику видання. Sherpa/Romeo є частиною Sherpa служб, заснованих в університеті Ноттінгема і співпрацює з багатьма міжнародними партнерами, які вносять вклад в розробку і підтримку служби (посилання)
NBUV Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського – найбільша бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави. Входить до числа десяти найбільших національних бібліотек світу (посилання)
General Impact Factor (GIF) – забезпечує якісне та кількісне ранжування журналу. Оцінка здійснюється з урахуванням таких факторів, як експертна оцінка оригінальності, наукова якість статті, якість технічного редагування, регулярність виходу та ін. General Impact Factor є показником, що відображає середню кількість цитування статей, опублікованих в журналі (посилання)
InfoBase Index – багатофункціональна база даних, що охоплює наукову літературу з усього світу. Основною метою InfoBase Index є індексування статей, його база даних зростає з кожним днем. Результатом є вичерпні бази даних, що допомагає дослідникам любої галузі підібрати відповідне видання. InfoBase Index спрямована на підвищення наочності наукових журналів відкритого доступу (посилання)
JournalTOCs – є великою пошуковою системою, де вчені можуть знайти документи, що надходять відразу після публікації їх видавцем в Інтернеті. Система використовується великими і невеликими науково-дослідними центрами і бібліотеками по всьому світу. JournalTOCs містить метадані більш 25732 статей журналів з більш ніж 2443 видавців (посилання)
GIGA Information Centre – інформаційний центр Німеччини, який складається з чотирьох регіональних бібліотек (Африка, Азія, Латинська Америка і Близький Схід), а також транс-регіональної колекції порівняльних регіональних досліджень, теорій і методів (посилання)
University of Chicago Library – підтримує прихильність University of Chicago на дослідження і викладання в області соціальних, гуманітарних та педагогічних наук, і, використовує свої інтелектуальні ресурси для вирішення проблем науки і освіти по всьому світу (посилання)
Biblioteca universitaria di Lugano – є частиною Servizio bibliotecario universitario (SBU), і Sistema bibliotecario ticinese (SBT). Як активний член Швейцарської мережі бібліотек, бібліотека забезпечує доступ до мережевих каталогів бібліотеки та документації центру. Бібліотека також є частиною мережі BibliOpass (посилання)
The Journals Impact Factor (JIF) – забезпечує інструменти для ранжирування, класифікації, оцінки та порівняння різних міжнародних/вітчизняних журналів (посилання)
ESJI об'єднує в своїй базі даних найбільш значні наукові журнали в Європі і Азії, в яких опублікованіактуальні наукові дослідження. ESJI забезпечує індексацію міжнародних журналів та розрахунок їх показників. Автор може отримати інформацію про міжнародний імпакт-фактор журналу, а також інформацію про майбутні світовінауковіподії (посилання)
MIAR – інформаційна матриця для аналізу журналів (посилання)
Cosmos Impact Factor – забезпечує наукове обслуговування баз даних дослідників, редакторів журналів та видавництв. Всередині бази проводиться розрахунок імпакт-фактора і академічного індексу журналів та книг (посилання)

 

IFSIJ (Impact Factor Services for International Journals) – ресурс, який розраховує свій внутрішній імпакт-фактор журналу, забезпечує цитованість та індексацію журналів, аналіз і підтримку наукометричних баз даних, що охоплюють тисячі наукових журналів, книг та ін. (посилання)
© 2019 ПП "Технологічний Центр"

ISSN 2313-8416 (Online)
ISSN 2313-6286 (Print)

© 2019 ПП "Технологічний Центр"

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)

Press enter to search