Міжнародний науковий журнал "ScienceRise"

ISSN 2313-8416 (Online)
ISSN 2313-6286 (Print)

Видавець: НВП ПП «Технологічний Центр»
DOI: http://dx.doi.org/10.15587/2313-8416

Періодичність виходу: щомісячно
Мови публікації: українська, російська, англійська, польська, французька, німецька
Рубрики журналупосилання

Міжнародний журнал "ScienceRise" індексується в світових наукометричних базах даних і системах: CrossRef, Google Scholar, РИНЦ, WorldCat, DOAJ, BASE, ResearchBib, Directory Indexing of International Research Journals та інші (детальніше

Всі статті, опубліковані в журналі "ScienceRise", мають цифровий ідентифікатор DOI

© 2019 ПП "Технологічний Центр"

ISSN 2313-8416 (Online)
ISSN 2313-6286 (Print)

© 2019 ПП "Технологічний Центр"

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)

Press enter to search