Інформація про журнал

 

Міжнародний науковий журнал "ScienceRise"

ISSN 2313-8416 (Online)

ISSN 2313-6286 (Print)

Засновники:

НВП ПП «Технологічний Центр»

Харківська медична академія післядипломної освіти

Національний фармацевтичний університет

Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видавець:

НВП ПП «Технологічний Центр»

DOI: http://dx.doi.org/10.15587/2313-8416

 

Періодичність виходу: щомісячно

Мови публікації: українська, російська, англійська, польська, французька, німецька

Рубрики журналу посилання

 

Журнал входить до переліку видань ДАК України з:

- медичних наук (Додаток 10 до наказу Міністерства освіти і науки України 12.05.2015 № 528 - посилання; Додаток 7 до наказу Міністерства освіти і науки України 13.03.2017 № 374 - посилання);

- педагогічних наук (Додаток 8 до наказу Міністерства освіти і науки України 21.12.2015 № 1328 - посилання; Додаток 7 до наказу Міністерства освіти і науки України 13.03.2017 № 374 - посилання);

- фармацевтичних наук (Додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки України 09.03.2016 № 241 - посилання; Додаток 7 до наказу Міністерства освіти і науки України 13.03.2017 № 374 - посилання);

- біологічних наук (Додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки України 22.12.2016 № 1604 - посилання).

 

Міжнародний журнал "ScienceRise" індексується в світових наукометричних базах даних і системах: IndexCopernicus, CrossRef, РІНЦ, WorldCat, Ulrich's Periodicals Directory, BASE, ResearchBib, Directory Indexing of International Research Journals, Directory of Research Joiunals Indexing, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Sherpa / Romeo (детальніше)

 

На всі статті, опубліковані в журналі "ScienceRise", встановлюються цифрові ідентифікатори DOI

 

Основним завданням журналу "ScienceRise" є публікація наукових статей з метою поширення найбільш актуальною та важливою інформацією в різних напрямках науки.

 

podatstat_ukr

 
 

Автор (коллектив авторов), подавая рукопись в редакцию журнала "ScienceRise",
соглашается со всеми требованиями к оформлению, подаче рукописи статьи и оплате
и несет полную ответственность в случае нарушения этих требований

© PC "TECHNOLOGY CENTER"