Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах

 

1. Index Copernicus (Польща) – міжнародна наукометричних база (Index Copernicus Journals Master List). Даний сайт містить індексування, ранжування і реферування журналів, а також є платформою для наукового співробітництва та виконання спільних наукових проектів (сторінка журналу "ScienceRise" на ICJML).

Index_Copernicus

 

2. РІНЦ (Росія) - міжнародна бібліографічна база даних наукових публікацій вчених. Для отримання даних про публікації та цитованості статей на основі бази даних РІНЦ використовується аналітичний інструментарій ScienceIndex (посилання)

rintc

 

3. CrossRef - це об'єднання наукових видавництв, яке розвиває загальну інфраструктуру для підтримки більш ефективних наукових комунікацій. Система цитування CrossRef сьогодні охоплює понад 68 мільйонів журнальних статей та інших елементів контенту (книги, дисертації, технічні звіти тощо) з тисяч наукових та професійних видавців по всьому світу (посилання)

Crossref

 

4. WorldCat - найбільша у світі бібліографічна база даних, яка налічує понад 240 млн записів всіх видів творів на 470 мовах світу. База створюється спільними зусиллями більш ніж 72 тис. бібліотек з 170 країн світу в рамках організації Online Computer Library Center (посилання)

worldcat

 

5. Directory of Open Access Journals (DOAJ) - це директорія, що пропонує вільний (безкоштовний) доступ до понад 1500 наукових та академічних журналів в електронному форматі по всіх напрямах. Мета директорії полягає в просуванні та популяризації стрімко зростаючої кількості наукових журналів, доступних безкоштовно через Інтернет, а також у підвищенні ролі міжнародного руху "Журнали у відкритому доступі" (Open Access Journals) і полегшенні доступу до вільних електронних наукових і дослідницьких журналів (посилання)

DOAJ

 

6. Bielefeld Academic Search Engine (BASE) - пошукова служба (Німеччина), яка є одним з потужних постачальників актуальних даних про наукові публікації європейських вчених. Більш детально з публікаціями можна ознайомитися тут (посилання)

Base

 

7. ResearchBib - міжнародна мультидисциплінарна база даних наукових журналів, що включає в себе описи журналів більш ніж 5400 видавців (посилання)

RB

 

8. Directory of Research Joiunals Indexing (DRJI) - надає вільний доступ до наукової літератури для підтримки використання досліджень та інформації з метою поліпшити якість навчання, викладання, досліджень. Для індексації на сайті розглядаються і оцінюються тисячі ресурсів, щоб допомогти дослідникам обрати ключові веб-сайти і журнали за тематикою дослідження (посилання)

DRJI

 

9. Directory Indexing of International Research Journals - це сервіс, який надає доступ журналам, які контролюють якість публікацій з відкритим доступом. Каталог, індексуючи журнали, прагне бути всеосяжним і охоплювати всі наукові та академічні журнали відкритого доступу, які використовують відповідні системи контролю якості (посилання)

CiteFactor

 

10. Open Academic Journals Index (OAJI) є повнотекстової базою даних наукових журналів відкритого доступу. Засновник - International Network Center for Fundamental and Applied Research (Росія). Мета даної бази полягає в складанні міжнародної платформи для індексації у відкритому доступі наукових журналів. У короткостроковій перспективі, розглядається розрахунку імпакт-фактору журналу (посилання)

OAJI

 

11. Ulrich's Periodicals Directory - передплатний каталог американського видавництва Bowker, є найбільшою БД, яка описує світовий потік періодичних видань по всім тематичним напрямкам (посилання)

Ulrich

 

12. Scientific Indexing Services (SIS) - фокусується на цитуванні, індексації, аналізі цитованості, і підтримує бази даних, що охоплюють тисячі наукових журналів. SIS забезпечує кількісну та якісну оцінку рейтингу, а також категоризацію журналів для академічного аналізу та передового досвіду. Цей фактор використовується для оцінювання престижу журналів (посилання)

SIS

 

13. Sherpa/Romeo – база, в якій зібрана інформація про етику публікації та політику видання. Sherpa/Romeo є частиною Sherpa служб, заснованих в університеті Ноттінгема і співпрацює з багатьма міжнародними партнерами, які вносять вклад в розробку і підтримку служби (посилання).

Sherpa_Romeo

 

14. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського - найбільша бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави. Входить до числа десяти найбільших національних бібліотек світу (посилання)

15. General Impact Factor (GIF) - забезпечує якісне та кількісне ранжування журналу. Оцінка здійснюється з урахуванням таких факторів, як експертна оцінка оригінальності, наукова якість статті, якість технічного редагування, регулярність виходу та ін. General Impact Factor є показником, що відображає середню кількість цитування статей, опублікованих в журналі (посилання)

GIF

 

16. InfoBase Index – багатофункціональна база даних, що охоплює наукову літературу з усього світу. Основною метою InfoBase Index є індексування статей, його база даних зростає з кожним днем. Результатом є вичерпні бази даних, що допомагає дослідникам любої галузі підібрати відповідне видання. InfoBase Index спрямована на підвищення наочності наукових журналів відкритого доступу (посилання)


 

17. Scientific Journals (ISJ) є одним з найбільш об'ємних у світі пошукових систем з веб-ресурсів відкритого доступу. У даній базі зібрана цифрова колекція досліджень в галузі освіти та інформації. Кожен Index Scientific Journals (ISJ) містить записи про бібліографічних даних (назва, ISSN або ISBN, відомості про видавця, і т.д.) і повний текст статей журналу (посилання)


 

18. Journalindex - міжнародна мультидисциплінарна система індексації журналів (посилання)

Journalindex

 

19. JournalTOCs є великою пошуковою системою, де вчені можуть знайти документи, що надходять відразу після публікації їх видавцем в Інтернеті. Система використовується великими і невеликими науково-дослідними центрами і бібліотеками по всьому світу. JournalTOCs містить метадані більш 25732 статей журналів з більш ніж 2443 видавців (посилання)

JournalTOCs

 

20. GIGA Information Centre - інформаційний центр Німеччини, який складається з чотирьох регіональних бібліотек (Африка, Азія, Латинська Америка і Близький Схід), а також транс-регіональної колекції порівняльних регіональних досліджень, теорій і методів (посилання)

GIGA

 

21. University of Chicago Library – підтримує прихильність University of Chicago на дослідження і викладання в області соціальних, гуманітарних та педагогічних наук, і, використовує свої інтелектуальні ресурси для вирішення проблем науки і освіти по всьому світу (посилання)

library_Chicago

 

22. Biblioteca universitaria di Lugano – є частиною Servizio bibliotecario universitario (SBU), і Sistema bibliotecario ticinese (SBT). Як активний член Швейцарської мережі бібліотек, бібліотека забезпечує доступ до мережевих каталогів бібліотеки та документації центру. Бібліотека також є частиною мережі BibliOpass (посилання)

library_Lugano

 

23. Newton Library – бібліотека Кембріджіского університету (Англія), містить понад 8 мільйонів книг, наукових журналів тощо, має одну з найбільших колекцій в Європі. У бібліотеці доступний швидкий спосіб пошуку бібліотечних фондів через університет. Також вона охоплює онлайн статті та бази даних колекції університету (посилання)

Newton Library

 

24. Universia - бібліотека ресурсів навчання, містить в колекції близько 235 мільйонів джерел. З даної бібліотеки Ви можете отримати доступ до мільйонів освітніх ресурсів від великих бібліотек по всьому світу. У директорії бібліотеки містяться ресурси авторів, колекцій та матеріали різноманітних досліджень (посилання)

Universia

 

25. Wissenschaftskollegs – бібліотека, в якій зібрані наукові журнали, книги і т. д. Для легкого пошуку матеріалів дослідження з різних тематик. Бібліотека допомагає здійснити зв'язок з експертами, архівами, музеями та іншими науковими установами по всьому світу (посилання)

Berlin

 

26. New Journal Impact Factor (NJIF) забезпечує кількісну та якісну оцінку рейтингу журналу. Оцінка здійснюється з урахуванням таких факторів, як огляд оригінальності, наукова якість, технічна якість редагування, рецензування, регулярність виходу в світ та ін. (посилання)

NJIF

27. Polish Scholarly Bibliography - портал польського Міністерства науки та вищої освіти. PBN є частиною POL-on (Інформаційної системи про вищу освіту) (посилання)

PBN

 

28. Universal Impact Factor (UIF) містить величезну базу статей, опублікованих в журналах з різних країн, у різних областях науки. UIFдопомагає забезпечити корисну інформацію для дослідників при пошуку наукового видання. UIFвикористовується для порівняння журналів в певній галузі наук (посилання)


 
29. Indian Science: основна мета - розвиток і зростання наукових знань і наукових ресурсів. Це платформа для наукових досліджень, навчальної взаємодії та розвитку в різних наукових областях; освоєння нових ідей (досліджень) та формулювання нових понять (академічних) (посилання)

 
30. The Journals Impact Factor (JIF) забезпечує інструменти для ранжирування, класифікації, оцінки та порівняння різних міжнародних/вітчизняних журналів (посилання)

 
31. ESI об'єднує в своїй базі даних найбільш значні наукові журнали в Європі і Азії, в яких опублікованіактуальні наукові дослідження. ESJI забезпечує індексацію міжнародних журналів та розрахунок їх показників. Автор може отримати інформацію про міжнародний імпакт-фактор журналу, а також інформацію про майбутні світовінауковіподії (посилання)


 

32. International Institute of Organized Research (I2OR) – база, створена для забезпечення зручної роботи для видавців, науковців та редакторів в освітній та науково-дослідницкій сфері по всьому світу (посилання)

I2OR

33. MIAR – інформаційна матриця для аналізу журналів (посилання)

MIAR

34. Cosmos Impact Factor забезпечує наукове обслуговування баз даних дослідників, редакторів журналів та видавництв. Всередині бази проводиться розрахунок імпакт-фактора і академічного індексу журналів та книг (посилання)

CosmocIF

 

35. INTERNATIONAL SERVICES FOR IMPACT FACTOR AND INDEXING (ISIFI) забезпечує кількісний та якісний інструмент для ранжирування, оцінки та класифікації журналів для подальшої академічної оцінки і оцінки передового досвіду. Цей фактор використовується для оцінки престижу журналів. Оцінка здійснюється з урахуванням таких факторів, як рецензування, оригінальність статей, якість наукового змісту статей, якості технічного редагування, і підтримка точної періодичності виходу (посилання)


36. IFSIJ (Impact Factor Services for International Journals) – ресурс, який розраховує свій внутрішній імпакт-фактор журналу, забезпечує цитованість та індексацію журналів, аналіз і підтримку наукометричних баз даних, що охоплюють тисячі наукових журналів, книг та ін. (посилання)


37. AE Global Index – комплексна, багатофункціональна база даних, що охоплює наукову літературу з усього світу (посилання)


 

38. Journal Factor (USA) є всесвітньо визнаним ресурсом для просування дослідницької роботи та обміну знаннями (посилання)

          

 

Saskatchewan Politechnic Libraries  University of Victoria

leipzig         Leddy library

   

    

 

 
 

Автор (коллектив авторов), подавая рукопись в редакцию журнала "ScienceRise",
соглашается со всеми требованиями к оформлению, подаче рукописи статьи и оплате
и несет полную ответственность в случае нарушения этих требований

© PC "TECHNOLOGY CENTER"